• darkblurbg

Eigenlijk weten we het allemaal, in bestaande gebouwen verspillen we enorme hoeveelheden energie. Niet omdat partijen hun best niet doen, nee omdat de samenhang van technieken en gebruikers niet optimaal is. Soms slechts door een verkeerde keuze contract kan energie verspilling al in de hand gewerkt worden.

Heeft u uw installateur de opdracht gegeven om uw gebouw energie zuinig af te stellen, of heeft hij een storing contract? In laatste geval zal hij bij koudeklachten simpel de stooklijn verhogen om de klacht te verhelpen, zonder de oorzaak te analyseren. Zo ziet u zelfs een eenvoudig contract kan al leiden tot een slecht ingestelde installatie.

Wij kunnen onderzoeken, hoe het beter kan. Maar belangrijker kunnen wij borgen dat dit niet meer gebeurd. Dit doen wij aan de hand van onderzoek, maatregelen beoordelen, monitoren met de modernste technieken, en opleiding technisch personeel en eventueel gebruikers.

U ziet het wij nemen niet alleen de installatie, maar het hele bedrijf aan de hand, om uiteindelijk een optimaal resultaat te kunnen garanderen.

Advies en onderzoek.

Bij een compleet advies van uw gebouw, wordt de gehele bouwschil en de gebouwgebonden installaties volledig in kaart gebracht.

Hierna wordt het energiegebruik van het gebouw, en de gebruikers met hun werkplekken en werktijden geanalyseerd en vastgelegd.

Op basis van de gebouwschil, de installatie’s, het energieverbruik en gebruikersprofiel wordt bepaald welke maatregelen mogelijk zijn.

In een eindgesprek wordt alle bevindingen en maatregelen welke in een rapport vastgesteld waren met u doorgesproken.

Hierna is geheel helder wat de mogelijkheden zijn, maar ook wat de eventuele impact zal zijn op de organisatie tijdens en na de uitvering van maatregelen.

Ontzorgen en voortgang traject.

Uiteraard kunnen wij na het advies met al onze kennis u in het gehele traject van verduurzamen blijven assisteren.

Gezamenlijk maken we een keuze uit de uit te voeren maatregelen. Wij dragen zorg voor het uit naam van onze opdrachtgever aan vragen van de offertes. Beoordelen en vergelijken de aanbiedingen en stellen de optimale aanbesteding op.

Hierna kunnen we de werkzaamheden van de geselecteerde onderaannemers controleren op de gewenste kwaliteit gedurende uitvoering.

Bij de oplevering zullen we aan de hand van een op maat geschreven oplever protocol de installatie afnemen. Een restpuntenlijst vaststellen, en controle uitvoeren op de daadwerkelijke uitvering van de restpunten.

Performance-borging en Monitoring.

TNO heeft het al jaren geleden bewezen, een installatie die niet goed afgesteld is, verbruikt tot 30% meer energie dan een goed onderhouden installatie.

Vandaar dat voor een goede performance borging, monitoren van de installatie eigenlijk een must is.

Energiekosten reduceren en performance borgen is een continu proces en samenwerking tussen beheerder en NRgie-Check.

Vandaar dat we niet alleen stoppen bij regelmatig monitoren, maar draagt NR-Tech ook zorg voor regelmatig overleg en uitleg, alsmede telefonische ondersteuning, teneinde het absent resultaat te waarborgen.

Om het de beheerder makkelijker te maken, kunnen we zorg dragen voor een goede regeltechnische omschrijving (RTO) van de installatie. Daarnaast dragen we zorg voor in-company opleiding voor beheerder en gebruiker.

Van afstand zal op regelmatige basis de installatie beoordeeld worden. Bij afwijkingen zal in overleg met beheerder de installatie beter afgesteld worden. Afstand beheer en rapportage doet NR-Tech middels een geavanceerde applicatie en ontvangt u een uitgebreide rapportage over het afgelopen jaar.

Volledig ontzorgt kunt u zich bezig houden met uw primaire taken. Op de achtergrond zorgen wij ervoor dat uw gebouw optimaal presteert, en de omstandigheden voor uw personeel zo goed als mogelijk zijn.

Assistentie bij keuzes duurzame concepten.

Daar sta je dan, een keur van bedrijven is langs geweest met allemaal prachtige duurzame concepten. De druk ligt hoog om keuzes te maken, maar wat is goed, wat past bij het gebouw en de gebruikers.

Laten wij gewoon eens afspreken, lopen we door alle mogelijkheden en op basis daarvan kunt u uw keuze maken.

Slecht enkele factuur-uren tussen eeuwige twijfel of een gerichte keuze!

Regeltechnisch advies en nulmeting

Door een zeer lange regeltechnische achtergrond kan NR-Tech uw installatie geheel doorgronden. Laten we eerlijk zijn welke installateur heeft een eigen regeltechneut in huis? Welke onderaannemer zal zijn installateur afvallen? Toch is een eerlijk gedegen onderzoek van de staat van uw regeltechnische installatie geen overbodige luxe. Uiteraard is het niet zo dat we de installateur willen aanvallen. Nee, juist samen met hem willen we afhankelijk van de mogelijkheden van het geïnstalleerde GBS, de zaken optimaliseren. Omdat wij niet afhankelijk zijn van werkzaamheden na het onderzoek, zullen extra uitbreidingen van het systeem als dit nodig is, door ons volledig onafhankelijk geadviseerd worden.

Indien gewenst kunnen we uw regeltechnische installatie doormiddel van een nul-meting geheel doortesten.

Een duurzame installatie kan niet zonder regeltechniek, maar regeltechniek kan zonder goede installatie nooit de juiste performance bieden.

Door een gedegen kennis van gebouwen, werktuigkundige installaties, regeltechniek en duurzame technieken, dragen wij zorg voor de optimale combinatie.

Opleiding gebruikers

Hoe mooi ook het gebouw, hoe goed en duurzaam de installatie en de regeltechniek, zonder goed opgeleide technische dienst en zonder de medewerking van de gebruikers zal nooit een optimaal resultaat behaald kunnen worden.

Wij verzorgen cursussen voor uw technische dienst of beheerders bij ons op kantoor, of in-compagny. Hierbij leren ze om te gaan met de nieuwe technieken, en waar en hoe nog meer te halen is uit de installatie.

Gebruikers zijn echter vaak een vergeten groep. Geheel toegespitst op het gebouw waarin ze werken kan NR-Tech invents organiseren waarbij doormiddel van duidelijk voorbeelden de gebruikers geleerd worden om om te gaan met de technieken in het gebouw.